Ontmoetingsplek in Lent, Nijmegen

Corona-update: Volgens richtlijnen van de rijksoverheid zijn in besloten ruimtes vanaf 19 mei een beperkt aantal activiteiten weer mogelijk. Kunstbeoefening, sport, trainingen en educatieve activiteiten zijn mogelijk onder voorwaarden. Hieronder summier de voorwaarden zoals deze gelden voor activiteiten in onze zaal. Wij verwachten van iedere huurder dat deze zich houdt aan de voorwaarden en protocollen die van kracht zijn voor diens branche of discipline.

  • Voor alle activiteiten geldt dat er maximaal 8 personen in de zaal van De Kleine Wiel aanwezig mogen zijn.
  • Alle aanwezigen inclusief de docent/instructeur dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Is het voor de activiteit niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden? Dan mogen tweetallen een vast groepje vormen. Je mag niet wisselen van partner. Maximaal 3 tweetallen en een instructeur, of 4 tweetallen zonder instructeur.
  • Alle deelnemers krijgen een plek in de ruimte aangewezen, en blijven gedurende de sessie/training/les op deze plek.
  • De huurder/organisator zorgt er voor dat de deelnemers reserveren, dat er registratie van de deelnemers plaatsvindt die contactonderzoek mogelijk maakt, en dat er bij alle deelnemers een gezondheidscheck wordt gedaan.
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt dat groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
  • Zingen in groepsverband is niet toegestaan.

Bekijk ons protocol voor activiteiten op dekleinewiel.nl/corona


De Kleine Wiel in het Nijmeegse Lent is een centrum voor ontmoeting, discussie, cultuur, vermaak en het leggen van nieuwe contacten. Het is opgericht door enthousiaste bewoners van ‘strowijk’ Iewan en staat open voor iedereen. De zaal van de Kleine Wiel biedt ruimte aan optredens, bijeenkomsten, cursussen en workshops. Bekijk onze agenda om te zien wat er allemaal op het programma staat!

Op de begane grond van De Kleine Wiel vind je ook de Voko Lent, het lokale coöperatieve inkooplokaal voor biologisch voedsel. Buurtbewoners zijn welkom om zich aan te sluiten bij de voko. Een trapje op bevindt zich De Verdieping, waar freelancers uit Iewan en de omliggende wijken gebruik kunnen maken van een cowerkplek, een praktijk- en een overlegruimte.

De Kleine Wiel is duurzaam gebouwd met hout, stro en leem. De zonzijde van het dak is bedekt met zonnecellen, en aan de andere zijde ligt een groen dak. Het gebouw is met deze natuurlijke materialen uitstekend geisoleerd, en als er bijgestookt moet worden gebeurt dat met een energiezuinige pelletkachel, waar samengeperst afvalhout in wordt verbrand. Vuil water gaat niet het riool in maar wordt gezuiverd in het helofytenfilter dat in de rietstrook naast het gebouw ligt. Het gezuiverde water wordt weer gebruikt om de toiletten door te spoelen.

De Kleine Wiel maakt deel uit van Iewan, een duurzaam sociaal wooncomplex en tevens het grootste strogebouw van Nederland. Lijkt het je leuk om ook het woongedeelte van Iewan te bekijken? Kom dan naar de rondleiding die elke eerste zondag van de maand wordt georganiseerd. De rondleidingen starten om 14:30 in De Kleine Wiel, en vanaf 14:00 kun je bij ons binnenlopen voor koffie en thee.