Corona

Verhuur De Kleine Wiel in tijden van corona

Per 25 september 2021 worden de maatregelen versoepeld en zijn er weer meer activiteiten mogelijk in De Kleine Wiel. Wij plaatsen op deze pagina binnenkort een nieuw protocol. Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die de RIVM stelt, zoals het registreren van deelnemers, het doen van een gezondheidscheck, en het controleren van coronatoegangsbewijzen.

Protocol voor heropening (2021)

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid zijn in besloten ruimtes vanaf 19 mei 2021 een beperkt aantal activiteiten weer mogelijk. Kunstbeoefening, sport, trainingen en educatieve activiteiten zijn mogelijk onder voorwaarden. Hieronder summier de voorwaarden zoals deze gelden voor activiteiten in onze zaal. Wij verwachten van iedere huurder dat deze zich houdt aan de voorwaarden en protocollen die van kracht zijn voor diens branche of discipline.

  • Voor alle activiteiten geldt dat er maximaal 8 personen in de zaal van De Kleine Wiel aanwezig mogen zijn.
  • Alle aanwezigen inclusief de docent/instructeur dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Is het voor de activiteit niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden? Dan mogen tweetallen een vast groepje vormen. Je mag niet wisselen van partner. Maximaal 3 tweetallen en een instructeur, of 4 tweetallen zonder instructeur.
  • Alle deelnemers krijgen een plek in de ruimte aangewezen, en blijven gedurende de sessie/training/les op deze plek.
  • De huurder/organisator zorgt de deelnemers reserveren, dat er registratie van de deelnemers plaatsvindt die contactonderzoek mogelijk maakt, en dat er bij alle deelnemers een gezondheidscheck wordt gedaan.
  • Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt dat groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
  • Zingen in groepsverband is niet toegestaan.

In dit protocol lees je welke afspraken wij aanhouden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

1 Weer (beperkt) open
De Kleine Wiel volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

1.1 Het protocol
Dit protocol is een voorwaarde om ons buurthuis weer veilig open te kunnen stellen voor
verhuur. Dit protocol is bedoeld voor huurders en gaat over de voorwaarden die van
toepassing zijn om De Kleine Wiel te mogen huren. Het protocol is van toepassing zolang de
landelijke corona-maatregelen van kracht zijn, maar kan bij nieuwe versoepelingen aangepast worden. De laatste actuele versie van het protocol vind je
op www.dekleinewiel.nl/corona.

1.2 Huurders/gebruikers
De gebruikers van De Kleine Wiel zijn diegene die de zaal van De Kleine Wiel huren of de
bewoners van bewonersvereniging Iewan. De huurders komen enkel naar de Kleine Wiel op
afspraak of als ze de zaal gehuurd hebben. Van de huurders wordt verwacht dat ze dit
protocol lezen en doorsturen naar de deelnemers. De huurder is verantwoordelijk voor het
naleven ervan.

1.3 Maximale capaciteit
Het huren van De Kleine Wiel is op dit moment toegestaan tot maximaal 8 personen,
inclusief huurder/begeleiding/organisator(en). De huurder is verantwoordelijk voor het
naleven van de maximale capaciteit, maar De Kleine Wiel kan zelf besluiten om het niet door
te laten gaan als het niet verantwoord is.

1.4 Geen toegang als je verkoudheidsklachten hebt
Als je verkoudheidsklachten (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) heb, of als één
van je huisgenoten koorts heeft, kan je De Kleine Wiel niet betreden. Het is de
verantwoordelijkheid van de huurders om dit te checken voor de aanvang van activiteit.

1.5 Activiteiten en programmering
Door de maatregelen zijn maar een beperkt aantal type activiteiten mogelijk. Voorlopig
betekent dit dat er enkel activiteiten kunnen plaatsvinden waarbij je minimaal anderhalve
meter afstand kan bewaren, zoals cursussen, vergaderingen, rustige beweegactiviteiten of
kunstbeoefening. Publieke activiteiten met bar zijn voorlopig niet toegestaan. Per
aanvraag zal bekeken worden of de activiteit nu mogelijk is.

1.6 Informeren van de huurder
De regels en het protocol zijn te vinden via www.dekleinewiel.nl/corona en worden aan de
huurders gemaild. De belangrijkste regels van dit protocol worden samengevat op een A4.
Dit zal in De Kleine Wiel opgehangen worden.
De huurders informeren de deelnemers over het protocol.

2 Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting
en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we
de volgende maatregelen.

2.1 Ingang en buitenterrein
De deelnemers komen binnen via de deur aan de kant van de Karl Marxstraat. Als de
huurder een sleutel heeft kan hij of zij zelf de zijdeur gebruiken, mits die na afloop wordt
schoongemaakt. De deelnemers kunnen deze deur niet gebruiken. Zij gebruiken de deur aan
de kant van de straat. Voor aanvang van de activiteit kunnen deelnemers buiten wachten, bij
de picknicktafels. Omdat deze buitenruimte ook een doorgang vormt voor anderen is het
belangrijk dat je niet op het gangpad blijft staan.
Ook als deelnemers voor de deur staan te wachten, dienen zij anderhalve meter afstand te
houden tot elkaar en tot degenen die die er langs moeten.
De Kleine Wiel-groep zorgt ervoor dat de deur weer afgesloten wordt, als de huurder zelf
geen sleutel heeft.

2.2 Route naar keuken of toilet
Er is geen specifieke route om naar de keuken of toilet te gaan. Dit laten we over aan de
huurder.
Om zoveel mogelijk heen-en-weer lopen te voorkomen, zet de huurder voor aanvang van de
activiteit de stoelen en tafels neer. Dit gebeurt dus niet met de groep.

3 Hygiëne

3.1 Handen desinfecteren
Alle bezoekers dienen hun handen te desinfecteren met de handgel die voor de deur gereed
staat. Daarna kan ook gebruik gemaakt worden van de keuken om handen te wassen.
Gebruik tissues om je handen te drogen.

3.2 Geen gebruik van de keuken
Het is nu niet mogelijk om gebruik te maken van de keuken om te koken. Wel
kunnen de huurders koffie en thee zetten. Was zelf gebruikte kopjes goed af. De
keuken kan ook gebruikt worden om schoon te maken.

3.3 Schoonmaak na gebruik
Na het gebruik van de Kleine Wiel maakt de huurder de wc’s, de deurklinken, de
kraan, de lichtknopjes en de WC-knoppen schoon met de tissues en sprayflacon die
aanwezig zijn in de Kleine Wiel. Schoonmaakspullen staan klaar op de bar.

3.4 Dagelijkse schoonmaak
Dagelijks worden de deurklinken, WC’s, lichtknopjes, etc. schoongemaakt door De
Kleine Wiel-groep.

3.5 Schoonmaakspullen
Om deze extra hygiënemaatregelen mogelijk te maken, zorgt De Kleine Wiel voor de
volgende materialen: tissues (in plaats van handdoeken), spuitfles met
schoonmaakmiddel en doekjes. Deze worden prominent neergezet op de bar.

3.6 Ventilatie
Ventileer zoveel mogelijk voor, tijdens en na de activiteit. Zet ramen open en schakel
de mechanische ventilatie in (knop op houten balk bij het beamerscherm op 1).

4 Landelijke richtlijnen
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we
elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je
toch moet niezen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes
om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. Houd 1,5
meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals hebt koorts (meer dan 38 graden),
verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid, blijf je
thuis.

5 Reguliere voorwaarden
Naast dit protocol blijven reguliere voorwaarden voor gebruik van De Kleine Wiel van kracht. Bekijk deze op dekleinewiel.nl/tarieven.