Corona

Verhuur De Kleine Wiel in tijden van corona

Vanaf 15 januari 2022 zijn de coronamaatregelen versoepeld en zijn activiteiten als sport en cultuurbeoefening weer toegestaan.

Kunst- en cultuurbeoefening en sport is toegestaan. Deelname aan activiteiten kan alleen als de deelnemer (vanaf 18 jaar) een coronatoegangsbewijs (QRcode) kan vertonen en een ID. Er mag geen publiek aanwezig zijn. Er dient zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aangehouden te worden, en als dat niet altijd mogelijk is dienen er mondkapjes gedragen te worden. Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden die de RIVM stelt, zoals het registreren van deelnemers, het doen van een gezondheidscheck, en het controleren van coronatoegangsbewijzen. Wij verwachten van huurders dat zij dit protocol goed doornemen, en hun deelnemers of bezoekers op de hoogte stellen van de toepasselijke voorwaarden.

Wil jij een activteit in De Kleine Wiel organiseren? Neem dan contact op via info@dekleinewiel.nl.

Protocol per 15 januari 2022

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid zijn vanaf 15 januari 2022 activiteiten alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn veranderlijk. Wij zullen dit protocol aanpassen als nadere voorwaarden bekend worden gemaakt. 

Hieronder summier de voorwaarden zoals deze gelden voor activiteiten in onze zaal. Wij verwachten van iedere huurder dat deze zich houdt aan de voorwaarden en protocollen die van kracht zijn voor diens branche of discipline.

Hou altijd de basisregels aan:

  • Zorg voor voldoende frisse lucht. Zet ramen open en schakel de mechanische ventilatie in.
  • Blijf thuis bij klachten. Vraag deelnemers om niet te komen als zijzelf of huisgenoten gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op Covid19.
  • Geef elkaar de ruimte. Hou 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Draag een mondkapje wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Kunstbeoefening, sport, educatieve activiteiten, trainingen en vergaderingen

Deze activiteiten zoals repetities, trainingen, workshops, vergaderingen, zijn mogelijk als de deelnemers een coronatoegangsbewijs vertonen, en 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er geldt daarom een maximale capaciteit van 10 deelnemers, exclusief de begeleiders/docenten. Voor deelnemers onder de 18 jaar is een coronatoegangsbewijs en 1,5 meter afstand niet vereist. Mondkapjes dienen gedragen te worden als 1,5 meter afstand niet aangehouden kan worden.

De huurder/organisator zorgt dat bij alle deelnemers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs en ideniteitsbewijs worden gecontroleerd.

In dit protocol lees je welke afspraken wij aanhouden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

1 Open met coronatoegangsbewijs en 1,5 meter afstand
De Kleine Wiel volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

1.1 Het protocol
Dit protocol is een voorwaarde om ons buurthuis weer veilig open te kunnen stellen voor verhuur. Dit protocol is bedoeld voor huurders en gaat over de voorwaarden die van toepassing zijn om De Kleine Wiel te mogen huren. Het protocol is van toepassing zolang de landelijke corona-maatregelen van kracht zijn, maar kan bij nieuwe versoepelingen aangepast worden. De laatste actuele versie van het protocol vind je op www.dekleinewiel.nl/corona.

1.2 Huurders/gebruikers
De gebruikers van De Kleine Wiel zijn diegene die de zaal van De Kleine Wiel huren of de bewoners van bewonersvereniging Iewan. De huurders komen enkel naar de Kleine Wiel op afspraak of als ze de zaal gehuurd hebben. Van de huurders wordt verwacht dat ze dit protocol lezen en doorsturen naar de deelnemers. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven ervan. De Kleine Wiel kan aanvragen voor activiteiten weigeren als daarbij de huidige maatregelen moeilijk naleefbaar zijn.

1.3 Openingstijden
Er gelden op dit moment geen beperkingen voor het tijdstip van de activiteiten.

1.4 Maximale capaciteit en 1,5 meter afstand
Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Het huren van De Kleine Wiel is daarom op dit moment toegestaan tot maximaal 10 personen, exclusief huurder/begeleiding/organisator(en)/artiesten. Neem contact met ons op om te bepalen wat de maximale capaciteit is voor jouw evenement. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de maximale capaciteit, maar De Kleine Wiel kan zelf besluiten om een activiteit te beëindigen als het naar ons oordeel niet verantwoord is.

1.5 Coronatoegangsbewijs
Sport, kunst- en cultuurbeoefening zijn toegestaan als er bij alle bezoekers vanaf 18 jaar een controle van coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs wordt gedaan.

1.6 Gezondheidscheck en contacttracering
Als je verkoudheidsklachten (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) heb, of als één van je huisgenoten koorts heeft, kan je De Kleine Wiel niet betreden. Bij sport, kunst- en cultuurbeoefening hoeft geen gezondheidscheck en registratie te worden gedaan, maar de huurder dient de deelnemers wel te vragen niet te komen als men gezondheidsklachten heeft.

1.7 Mondkapje
Mondkapjes zijn verplicht bij het betreden van De Kleine Wiel, en als je je verplaatst door de locatie om bijvoorbeeld het toilet te bezoeken, en alle situaties waarin het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren.

1.8 Informeren van huurders, deelnemers en bezoekers
De regels en het protocol zijn te vinden via www.dekleinewiel.nl/corona en worden aan de huurders gemaild. De huurders informeren de deelnemers of bezoekers als een gezondheidscheck, registratie, coronatoegangsbewijs en identificatie nodig zijn.

2 Gecontroleerde in- en uitstroom
Als in- en uitstroom niet tegelijkertijd plaatsvindt kunnen deelnemers de deur aan de kant van de Karl Marxstraat gebruiken om de zaal te betreden en te verlaten. Overlappen in- en uitstroom, of is er er doorloop, dan betreden deelnemers en bezoekers De Kleine Wiel via de deur aan de kant van de Karl Marxstraat, en verlaten de zaal via de zijdeur. Deelnemers en bezoekers betreden daarbij niet de privé-tuin van woongemeenschap Iewan.

Voor aanvang van de activiteit kunnen deelnemers buiten wachten, bij de picknicktafels. Omdat deze buitenruimte ook een doorgang vormt voor bewoners van Iewan verzamelen zij zich niet op het gangpad. Bij in- en uitstroom houden deelnemers en bezoekers afstand tot elkaar, en tot bewoners en anderen die hier langs moeten.

3  Ventilatie
Ventileer zoveel mogelijk voor, tijdens en na de activiteit. Zet ramen open en schakel de mechanische ventilatie in. De mechanische ventilatie zet je aan  door de knop op de houten balk bij het beamerscherm op 1 te zetten.

4 Landelijke richtlijnen
Iedereen houdt zich aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken, en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niezen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. Houd waar mogelijk afstand van elkaar. Als je klachten zoals hebt koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid, blijf je thuis. Draag mondkapjes die je neus en mond zoveel mogelijk naadloos afschermen.

5 Reguliere voorwaarden
Naast dit protocol blijven reguliere voorwaarden voor gebruik van De Kleine Wiel van kracht. Bekijk deze op dekleinewiel.nl/tarieven.